ART AWARE

Art Aware-

 

Mindfulness Temelli Sanat Farkındalığı Programları

Art Aware – Basic- Yetişkinler için Sanat Farkındalığı Programı

Art Aware – For Youth- Gençler için Sanat Farkındalığı Programı

Art Aware – For Business- İş yerinde Sanat Farkındalığı Programı

Art Aware – For Ever- Önceki programlara katılanlar için devam niteliğinde program.


Art Aware – Sanatın Farkında, Mindfulness Temelli Sanat Farkındalığı Programıdır.

Program, bir sanat yapıtını tam farkındalıkla deneyimlemek üzerine tasarlanmıştır.

Çünkü; sanatçının gördüğü, bizim göremediğimiz; gittiği sınırlar bizim gitmediğimiz, Baktığı her neyse bizim bakmadığımız, bakamadığımızdır.

Açık, duru, özgürce anlattığı aslında duymak istediğimiz, hissettiği, bildiği, anladığını deneyimlemek arzusudur duyumsadığımız. İşte tam da bu yüzden bir sanat yapıtını deneyimlediğimiz an, özgürleştiğimiz andır. Bu yüzden sanata meraklı, heyecanlı ve ilgiliyiz.

Tam da bu yüzden en dipten, en derinden, özden yakalıyor bizi sanat yapıtları. Sanat yapıtıyla  görmek, hissetmek, düşünmek, deneyimlemek, fark etmek! Bizi özgürleştiren, iyileştiren, yaşama anlam katan tam da bu.

Sanata daha da dipten, derinden, özden bakmanın, tüketmek yerine deneyimlemenin, yapıtın yansımasında kendimizi görmenin, sanatçıyla birlikte yapıtı yeniden üretmenin ve hatta belki de bir içgörüye ulaşmanın yolu da, farkındalıkla yapıtı deneyimleyebilmek…

ArtAware- Sanatın Farkında Olabilmek İçin tıklayın!

Bilinçli Farkındalık Temelli Sanat Farkındalığı Programı

Ne İçin ArtAware Programına Katılmalı?

•Yaşadıklarımızı zerafetle karşılamanın mümkün olduğunu fark etmek için,

•Sanat yapıtlarıyla gerçek anlamda düşünsel, duygusal, bedensel bir ilişki içine girebilmek için,

•Belki de o hiç anlam veremediğimiz yapıtları, sonunda içten anlayabilmek için,

•Aslında sanatı zaten hissedebildiğimizi, anladığımızı ve dönüştüğümüzü fark edebilmek için,

•Sanatla özgürleşebilmek, hissettirdiklerini konuşabilmek için,

•Sanatçı olmasak da belki de en az sanatçı kadar, sanat yapıtını deneyimleyerek yapıtın birlikte tekrar yaratımını mümkün kılmak için,

•Sanat Yapıtlarını  şimdiye kadar deneyimlemediğiniz gibi deneyimleyebilmek için,

•Hiç bilmediğiniz yanlarınızı tanıyabilmek, düşünce, duygu ve tepkilerinizi dışarıdan, sanatın kucağından, güvenli bir alandan gözlemleyip anlamlandırabilmek için,

•Sanatla değişmek, dönüşmek, hayatımıza sanatı bambaşka deneyimleme yollarıyla katmak için,

•Bu yepyeni bakış açısıyla sanat yapıtına bakarken, beynimizdeki çok özel nöral bağlantılar sayesinde sanatçının yaratıcılık alanına girebilmek, deneyimlediği gibi deneyimleyebilmek için.

Neden ArtAware olmalı?

•Şimdi buraya odaklanmanın gücüyle, sanatı deneyimlemek

•Belki de ilk defa sanat yapıtının dönüştürücü gücünü, bilinçli olarak deneyimleyebilmek

•Bir meditasyon objesi olarak sanat yapıtına yaklaşmak,

•Bir sanat yapıtıyla ilişkiye geçtiğimizde, öznel algılarımızla yapıtı yeniden yarattığımızın farkına varmak,

•Sanat yapıtıyla öznel- özel- özde bir ilişki kurmak,

•Sanat yapıtını tüketmekten ziyade, onu derinden deneyimleyebilmek,

•Farklı temalarla, bakış açıları ve niyetlerle eserlere bambaşka bir yaklaşımla bakabilmek,

•Bu sayede sanatla dönüşmek,

•Ve Kendimizi tanımak için.

Kim ArtAware olabilir?

•Sanatla ilgilenen, sanat üreten, yorumlayan, izleyen, bir şeyler anlayıp kendini geliştirmek isteyen herkes.

•Meditasyonla ve sanatla ilgilenen özel ruhlar

•Yepyeni bir bakışla, sanat yapıtlarını derin deneyimleme sayesinde, kendi ilhamını kendi istediği zaman yakalayabilmek konusunda farklı yollar arayan sanatçılar.

•Sanat yapıtlarını anlamak ve çok özel bir bakış açısını geliştirmek isteyen herkes….


ArtAware Olunca Ne olur?

•Sanat, hayatınıza girer ve etkileri hissedilir.

•Sanat yapıtından alınan haz artar.

•Sanat yapıtına bakma halinden çıkılıp, sanatın parçası olma, sanat yapıtıyla olma haline girilir.

•Yapıtı yepyeni açılardan, bambaşka tutumlarla,  özden deneyimleme şansı edinilir

•Belki de ilk defa sanat yapıtıyla yeniden, birlikte yaratmak için alan yaratılır

•Sanat yapıtıyla yalnız düşünsel ilişki kurarken, artık bedensel ve duygusal bir ilişki kurma yolu öğrenilir

•Derin düşünme ve duyumsama pratikleriyle stres dolaylı olarak azalır

•Yaratıcı düşünceyi tetikler.

•Beynin düşünen, yöneten, karar veren, dil konuşan, soyutlaştırma yeteneğine sahip ön lobu yapılanır.

•Kavramsal düşünme yeteneği gelişir.

•Empatiyi ve şefkati geliştirir.

Sanatın Bilimi

“Bir kişinin bir zamanlar deneyimlediği  bir duyguyu kendi içinde yeniden uyandırarak, hareketler, çizgiler, renkler, sesler veya kelimelerle ifade edilen formlar aracılığıyla başkalarının da aynı duyguyu deneyimleyebileceği duygusunu iletmek, sanatsal faaliyettir.»  Leo Tolstoy

Sanat Bilinci Değiştirir

Natural Blaze web sitesindeki makalesinde Jacob Devaney en kısa şu şekilde anlatıyor, “Derin bir sanat eserini gözlemlediğinizde, potansiyel olarak sanatçının yarattığı nöronlarla aynı nöronlar ateşlenmiş olur, böylece yeni sinir yolları oluşturulur ve bir ilham durumu uyarılır. Bu, resmin içine çekilme hissi «embodied cognition», ” vücut bulmuş bilişsellik” diye tanımlanır.

Beyine Kan Akışını Artırır

Mayıs 2011’de The Telegraph muhabiri Robert Mendick, University College London’da nöroestetik bölüm başkanı Profesör Semir Zeki tarafından yapılan bir deney hakkında bir makale yazdı .

Zeki, Güzel resimlere baktığınızda beyinde neler olduğunu görmeyi amaçladıklarını anlatır. Deney, sanata baktığınızda “ister manzara ister natürmort, ister soyut veya portre olsun – beynin zevkle ilgili  bölümlerinde güçlü bir aktivite olduğu gözlemlendiği” sonucuna varmıştır. Katılımcılara, büyük sanatçıların 30 resimlik bir serisi gösterilirken beyin taraması yapılmış ve yapıtlara bakarken kan akışının beynin belirli bir bölümünde % 10’a kadar arttığı sonucuna varılmıştır, bu da insanların sevdiği kişileri gördüklerinde verdikleri reaksiyona eşdeğerdir.