ART AWARE-basic – Yetişkinler İçin Sanat Farkındalığı Programı

 

ART AWARE – basic, Sanat Farkındalığı Programı- temel eğitim-, sanat yapıtlarını farkındalıkla deneyimlemek için büyülü bir alan açar. Sanatı mindfulness temelli bakış açısıyla kendimizden doğru deneyimlediğimizde, kendini tanıma, sanat yapıtını yeniden bambaşka bir bakış açısıyla deneyimleme ve şimdi burada olarak sanatı deneyimlemenin iyileştirici, sakinleştirici ve öğreticiliğinden aynı anda faydalanma olanağı ortaya çıkar.  Farkındalık kavramını derinden deneyimliyor veya konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyor olsanız da ART AWARE, şimdi burada olmanın somut, anlaşılır ve deneyimlenebilir alanına kolaylıkla girmenizi sağlar.

Online gerçekleştirilen Art Aware – basic

4 hafta süren, haftada 1 gün, 90 dakika, toplamda 6 saatlik bir programdır. Oturumlara ZOOM üzerinden password erişimi ile katılım sağlanır. Sanat yapıtlarının derin deneyimi oturumlarda ana amaçtır. Her oturumda birbirinden farklı temalar ve sanat yapıtlarıyla öz farkındalığın nasıl geliştiğini deneyimlemek tatmini yüksek bir deneyime dönüşür. Kişinin kendisi ve sanat yapıtlarıyla ilgili algısı açılır. Oturumların doğası gereği, sanatla dopdolu zaman geçirilirken, kişi programın ardından sanat yapıtlarını nasıl deneyimleyebileceğine dair  derin ve sağlam bir bakış açısı öğrenmiş olur.