Art Aware- For Youth- Gençler için Sanat Farkındalığı

Art Aware For YouthGençler için Sanat Farkındalığı Programı

Sanatın dönüştürücü gücünün gençler üzerindeki etkisi bilinen bir gerçek. Beyinleri büyüyüp, şekillenirken sanatın herhangi bir dalıyla ilgilensinler isteriz bu yüzden. ART AWARE For Youth, gençlerin mindfulness kavramını içselleştirirken kendilerini daha kolay ifade etmek, sanat yapıtlarını yorumlarken, onlar hakkında düşünürken duygu, düşünce ve bedensel hislerinin ayırdına varmayı da eğlenceli ve kültürel olarak dopdolu bir programla öğrenme fırsatı buluyorlar.

Online olarak gerçekleştiren Art Aware For Youth,12 hafta süren, haftada 1 gün, 45 dakikalık oturumlarla gerçekleştirilir. Gençlerin hayatına sanatın pratik olarak girmesinin yanı sıra, sanatın ve mindfulness uygulamalarının ayrı ayrı iyileştirici, sakinleştirici, yaratıcılığı arttırıcı, derin düşünmeyi öğretici yapısından kaynaklı elle tutulur kazanımlar elde edilir. Gençler sanat yapıtına ve kendilerine nasıl ilgiyle yaklaşabileceklerini, kabul ve anlayışı , odaklanma ve bırakmayı zarafetle öğrenirler.

3 ayda bir yapılan online buluşmalarla gerçekleştirilen bu program, içeriği itibariyle aynı zamanda sanat öğreniminin de önemli bir parçasını oluşturur. Kontenjan sınırlıdır.